Badania i ewaluacja

Naszą misją jest wpieranie szkół, organizacji i instytucji w stałym rozwoju dzięki wiedzy, którą dają rzetelne badania.

Nasze publikacje

 

 

 

 

 

Oferta wsparcia dla szkół na rok 2016/2017

rysunek EE duży

Oferta szkoleń

Uczymy jak przeprowadzić dobrą i użyteczną ewaluację. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą lub muszą poddawać ewaluacji działania własne i innych.

Konferencja – Czy lekcje w naszej szkole są dobre? 27.04.2016 Katowice

Szkolenie 3P, czyli prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja wewnętrzna

Nauczyciel badacz – III zjazd